در پروانه  ساختمانی معمولا آدرس محل ملک، پلاک ثبتی، مشخصات عمومی ساختمان از لحاظ تعداد طبقات، نوع اسکلت ساختمان، مساحت کل زیر بنای هر طبقه و مساحت کل زیر بنای ساختمان، تعداد طبقات زیر زمین و سایر نکات مربوطه به ساختمان ذکر شده و ممکن است در سه حالت ارایه شود و در آن نکاتی به شرح زیر قابل بیان می باشد:

نکات مربوط به پروانه ساختمانی:

  1. برای ارزیابی ساختمان های تکمیل شده ای که دارای پروانه با گواهی پایان کار ساختمان (ولی فاقد اسناد مالکیت جداگانه برای هر واحد) می باشند، ملاک مساحت زیر بنا همان مساحت ذکر شده در پروانه یا گواهی صادره توسط شهرداری است و اضافه مساحت احداث شده (در صورت وجود، تا تسویه حساب با شهرداری و اخذ پروانه جدید)، ملاک محاسبه برای ارزیابی نمی باشند.

2. در ارزیابی ساختمان های نیمه تمام احتیاج به توجه خاص به میزان پیشرفت میزان کار دارد. به خصوص در مورد ساختمان هایی که عملیات اجرایی آنها متوقف شده اند ممکن است یکی از دلایل توقف کارهای ساختمانی تخلف نسبت به پروانه ساختمانی باشد. البته بدهی به افراد مختلف، بدهی به شهرداری فروش ملک به چندین نفر و غیره نیز می تواند از عوامل متوقف شدن کارهای اجرایی باشد. به هر حال لازم است در مرحله میزان پیشرفت کار تا همان مرحله مورد بررسی قرار گیرد و حتی با وجود مصالح پای کار، از آینده نگری خودداری شود.

3. ممکن است برای زمینی که فاقد ساختمان یا دارای ساختمان ویلایی کوچک است، پروانه احداث بنا برای ساختمان چند طبقه با تراکم زیاد ارایه شود ،لازم به توجه است که در این گونه موارد جهت وثيقه فقط ارزش زمین به قیمت “ملک کلنگی “قابل ارزیابی است. تراکم ساختمانی اخذ شده فقط پس از اجرای اسکلت ساختمان و اجرای سقف های تمام طبقات قابل منظور نمودن در ارزیابی است، مگر این که ملک و پروانه ساختمانی آن به طور هم زمان انتقال داده شوند. در چنین مواردی ضروری است که با اخذ مدارک مثبته عوارض اخذ پروانه از شهرداری نیز دریافت و در ارزیابی لحاظ گردد. لذا با عنایت به مطالبی که در فوق عنوان شد، یادآوری  می گردد اصولا پس از اخذ پروانه از شهرداری مدت زمان مشخصی جهت شروع به ساخت و ساز از طرف شهرداری تعیین می گردد (معمولا ۳ ساله – با توجه به مساحت ملک) و به مالک فرصت داده می شود تا عملیات اجرایی پروژه را آغاز نماید و اگر تا تاریخ های معین شده عملیات اجرایی شروع نگردد، مالک موظف است عوارض جدیدی پرداخت نموده یا جهت اتمام کار درخواست تمدید زمان از شهرداری بنماید بدیهی است این مدت زمان محدود می باشد.

۴- در پروانه های ساختمانی میزان اصلاحی حدود ملک و “مساحت باقی مانده” پس از اصلاح نیز ذکر می شود، لازم است حدود ملک بررسی و مساحت باقی مانده پس از اصلاحی ملاک محاسبه قرار گیرد، البته شهرداری ها با عنایت به میزان اصلاح حدود ملک امتیازاتی از قبیل افزایش تراکم، سطح اشغال و … را به مالک میدهند که در صورت لزوم هم ارزش با مقدار مساحت کسر شده نمی باشد.

مطالب پیشنهادی:

ارزیابی املاک وقفی، مصادرهای و تجاری املاک وقفی (ارزش منافع)

عوامل موثر در تعیین ارزش زمین (عرصه) و ابنیه (مستحدثات)

Leave a Reply