در این مقاله از بلاگ زمین پلاس به ارائه چند نکته و تعاریفی کاربردی برای افراد فعال در حوزه مسکن می‌پردازیم.

1- ترسیم کروکی:

تهیه و ترسیم کروکی یکی از مهم ترین قسمت تهیه گزارش ارزیابی می باشد. کروکی گزارش مصور است که خود دارای سه بخش متمایز می باشد:

 الف) کروکی مسیر:

در ترسیم خیابان و کوچه و … باید آن چنان دقت شود که حتی یک نفر غیر آشنا به محیط، مسیر کروکی را دنبال و بتواند به راحتی محل را شناسایی نماید.

برای رسیدن به این منظور در ترسیم کروکی باید میدان یا خیابان اصلی یا ساختمانهای معروف و محل های شناخته شده را به عنوان نقطه شاخص علامت گذاری و به استناد آن کروکی مسیر را ترسیم کرد.

چنانچه محل مورد نظر فاقد پلاک شهرداری باشد با استفاده از پلاکهای مجاور یا پلاکهای سازمان آب و سایر موسسات خدماتی یا علائم مشخصه دیگر موجود، مشخص شود.

ب) کروکی ساختمان (عرصه و اعیان):

حدود عرصه و اعیان با مقیاس متناسب رسم و مقیاس ناهماهنگ ممکن است از نظر زمان وقت زیادی تلف شود، به طورمطمئن پس ازمدتی به صورت تکرار و تمرین این کار به سهولت و با صرف وقت کمتری انجام خواهد شد. طول و عرض و شکستگی ها عرصه و اعیان موجود در عرصه با تعیین حدود و هم چنین محل استقرار پارکینگ، زیرزمین، نورگیر، تعداد طبقات با دقت نظر رسم شود.

ج)پس از ترسیم کروکی، متراژ طبقات اعیانی، تراس، بالکن عرصه زیرزمین و زیربنای مفید بر روی فرم ذی ربط ثبت گردد.

2- محدوده مسکن:

در هر شهری از نظر حدود دارای دو بخش است، بخش درون شهری و بخش برون شهری) داخل محدوده و خارج محدوده). طبق نقشه جامع هر شهری و اصول طرح تفضیلی شهرداری فقط در داخل محدوده جهت ساخت و ساز پروانه صادر می کند، در خارج از محدوده نیز وزارت راه و شهرسازی جهت شهرک سازی و انبوه سازی پروانه صادر می کند، در بعضی از شهرها برحسب ضرورت در خارج از محدوده شهری فرمانداری آن شهر اقدام به صدور مجوز احداث بنا می نماید.

مطالب پیشنهادی:

نحوه ارزیابی املاک که در مسیر طرح‌های عمرانی قرار دارند

عرف رایج در تعیین قیمت کارشناسی ملک

Leave a Reply