الف) آپارتمان ها

  1. مساحت عرصه مشاعی
  2. مشاعات

 ٣- زیر بنا و سطح طبقات

 ۴- مساحت فضاهای آزاد

 ۵- تعداد طبقات

 ۶- تعداد واحدهای مسکونی

 ۷- تعداد واحدهای مسکونی در هر طبقه (راهرو)

 ۸- نوع مالکیت (قطعی، شرطی، اوقافی، بنیادی و ….)

 ۹- عمر بنا

 ۱۰- ارتفاع طبقه

 ۱۱- اسکلت ساختمان

 ۱۲- نوع سقف

 ۱۳- نوع مصالح مصرفی در نما و داخل ساختمان

۱۴- نوع مصالح مصرفی در کف و دیوار

 ۱۵- دید و منظر

 ۱۶- امکان پارک خودرو در اطراف ساختمان

 ۱۷- داشتن پروانه و پایان کار ساختمان

18-ر عایت مقررات قانونی ساختمانی (آتش نشانی و آسانسور، شهرداری و …)

 ۱۹- امکانات رفاهی ملک

 ۲۰- اولویت در مرغوبیت

 ۲۱- تعداد بر ملک

۲۲- شیب زمین

 ۲۳- ضوابط ساخت وساز

۲۴- میزان نور گیری

 ۲۵- نحوه دسترسی به وسائط نقلیه

 ۲۶- نوع معماری داخلی ملک

 ۲۷- واگذاری زمین توسط دولت و شهرداری و …

عوامل اضافی مؤثر در ارزیابی املاک تجاری:

1-بر و عمق جبهه

 ۲- تردد و رونق محل

 ۳- تراکم جمعیت

 ۴- ترکیب فعالیتهای تجاری در محل

 ۵- تعداد دهانه

 ۶- تعداد و ابعاد ویترین

 ۷- جهت وقوع ملک

8-دسترسی یا همجواری با کاربریهای خوب یا بد

 ۹- سابقه فعالیت خوب تجاری

 ۱۰- مدرن بودن ساخت و ساز محل

۱۱- شکل هندسی ملک

 12- شهرت فعالیت تجاری

13-ضوابط اعطای وام توسط بانکها

14-عرض معتبر مجاور ملک

15-عرض پیاده رو مجاور ملک

16-قرارگیری در تقاطع

17-قرارگیری ملک در بازار اصلی شهر

18-نوع فعالیت تجاری

19-وجود یا امکان دسترسی به انبار

20-مساحت داخلی هریک از قسمت های همکف، بالکن و زیر زمین

مطالب پیشنهادی:

عرف رایج در تعیین قیمت کارشناسی ملک

نحوه ارزیابی املاک که در مسیر طرح‌های عمرانی قرار دارند

Leave a Reply