در این قسمت به بیان مسایلی که در عرف کارشناسی ملک رایج و مطرح می باشد می پردازیم، لذا | ضروری است دقت گردد موارد ذکر شده بر اساس تجربیات تعداد زیادی از کارشناسان محترم رسمی دادگستری است و به عنوان یک پیشنهاد مطرح می گردد:

توجه 1 :

در مواردی که سرقفلی متعلق به مستاجر است و ملک مغازه تجاری برای خرید توسط غیر ارزیابی می شود، معمولا بدون توجه به میزان اجاره بهای پرداختی) ارزش ملک برابر یک سوم ارزش ملک مشابه پشت جبهه (و به خصوص با توجه به این که در مغازه معمولا سرویس های آشپزخانه، حمام و توالت وجود ندارد) ارزیابی می شود.

توجه ۲:

در مواردی که ملک و سر قفلی توأما انتقال داده می شوند، ارزش ملک برابر قیمت ملک پشت جبهه(و با توجه به این که در مغازه معمولا سرویس های آشپزخانه ،حمام و توالت وجود ندارد) ارزیابی می شود.

توجه 3:

– ارزش املاک پشت جبهه (حاشیه) نسبت به املاک حاشیه دوم سوم ارزش جبهه محاسبه می گردد.

– ارزش املاک واقع در میادین با افزایش ۱۰٪ إلى ۳۰٪ به گرانترین خیابانهایی که از طرف ملک منشعب می گردد محاسبه می شود. .

– عرصه املاکی که دارای ممر کمتر از ۲ متر باشد با ۲۰٪ کاهش نسبت به املاک مبنا (کوچه حدود ۸ متری) محاسبه می گردد.

– املاکی که فاقد یکی از امکانات شهری (آب، برق و آسفالت می باشد) ۱۰٪ از ارزش آنها کسر می گردد.

– املاکی که در مجاورت پلهای هوایی اتومبیل قرار دارند، با کسر ۱۵٪ ارزش عرصه و اعیان محاسبه می شوند.

مطالب پیشنهادی:

توضیحاتی پیرامون معاونت امور املاک

قوانین وزارت مسکن و شهرسازی

Leave a Reply