پروژه های قبلی

پروژه بلوار فرامرز

  • سال ساخت: 1395
  • هزینه ساخت: 3 میلیارد تومان

پاساژ خاتم

  • سال ساخت: 1360
  • هزینه ساخت: 300 میلیون تومان

مجتمع خاتم

  • سال ساخت: 1397
  • هزینه ساخت: 25 میلیارد تومان

پنت هاوس باهنر

  • سال ساخت: 1399
  • هزینه ساخت: 50 میلیارد تومان